SDH Zhoř u Tábora

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZE ZHOŘE U TÁBORA

Hasič

Kdo je hasič? Člověk,který nemá nic jiného na práci než se máčet v ledové vodě a dýchat kouř.

Kdo je dobrovolný hasič? Člověk,který dělá to samé jako hasič,akorát zadarmo.

Kdo je sobec? Člověk,který Vám klidně podpálí dům jen,aby si mohl uvařit vajičko.

HASIČSKÉ DESATERO:

1)Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni dobro,ni zisku,ni slávy,nýbrž jen povinnost pomoci bratrské v neštěstí.

2)Jsi-li hasičským dobrovolníkem,buď jim celou duší a celým tělem,nemáš li dobré vůle,nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3)Buď obětavý a statečný,ale jednej vždy s rozvahou,zbytečně nevydávej se v nebezpečí a  dbej v činnosti hasičské na své zdraví.

4)Jsi-li činovníkem,nevypínej se nad jiné,ale pamatuj,že ti,kteří Tě zvolili,očekávají od tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5)Bratry své považuj za rodné,jsi-li vzdělanější nepohrdej jimi,ale hleď se jich povznést.

6)Pamatuj,že na hasičském dobrovolníku,se žádá povaha přímá,šlechetná a vlastenecká,v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7)Užitečnost hasičského zřízení,dokazuje se lépe skutky než slovy,ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8)Nevyvolávej ve spolku různic,sporů a pohoršení,ale přičiň se kvůli dobré věci,abys všeliké neshody,přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9)Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka,pamatuj,že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě,ale zařízení jehož odznak nosíš.

10)Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti,pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.